drMáriás: Román panelt Manhattanbe

Nézem a  tévét. Egy fiatalember magyarázza a  képeit, a  visszafogott, lehalkított, stilizált fotórealizmusban ábrázolt panelházakat, parkolókat, útszéli csajokat, végtelen szürkeséget a  Kortársban, amely a  debreceni Modemben rendezett Alkony című kiállításról tudósít, interjújában Serban Savu, az  új román festőgeneráció egyik csillagát faggatva művészetéről, amely egyre magasabb áron kel el Londonba, Kamcsatkán, Lesotóban és Botswanában.

Virányosi kiállításom megnyitóján - 2010Nézem a  hűvös, racionális, értelmes arcot, s  elképzelem, ahogy kimegy a  panelházak környékére, fotóz, majd számítógépén javítgatja, szerkesztgeti a  felvételt, hogy azután vászonra vetítve hosszú napok alapos munkájával ügyesen oda átfesse. S  megszülessen a  melankolikus, idillikus poszt-szocreál mű, amelyen a  kelet-európai ember végre bevallja, hogy ő maga a  szürkeség és az  unalom, a  zéró eredetiség, gondolatiság, invenció, s  mindenekelőtt erő, amely még bármin is  tudna vagy akarna változtatni.

Örvendetes dolog, hogy hosszú évek méltatlan mellőzése után ismét előtérbe került a  festészet, de  érdekes, hogy csak a  sokszor gondolatilag sivár, alapvetően a  fotógráfia realista szerepébe bújó oldala az, amely lépten-nyomon sikert aratva előtérbe, valamint a  drága ingatlanok falaira kerül. Mintha nem tenne mást, mint a  régóta beidegződött banális képi igényeket szolgálná ki, amilyen valamikor egy parasztház falán volt a  lakodalmakról, keresztelőkről, első autó vásárlásáról, híres ember falulátogatásáról beszámoló fotóké a  gurtnival mintásra festett konyhában, ahol a  töltött káposzta főzése közben a  háziasszony elmerenghetett azokon, vajon jól döntött-e, amikor hozzáment Miskához.

Szomorú jelenség ez, még akkor is, ha vannak olyan sztárjai, akik azt valóban magasságokba repítik, mondjuk Neo Rauch, de  a  festészet úgy tűnik egy újabb zsákutcába jutott, mivel a  technológiai tökéletesség és a  jobbára üres dekoratív tartalom karöltve ki tudják elégíteni a  sznobság és az  általa diktált képzőművészeti trendek igényeit.

Ettől kívánta hosszú évtizedes tevékenysége alatt megóvni világát az  Adriai tengerpart legnagyobb kortárs művészettörténésze és kurátora, a  múlt héten elhunyt Toni Biloslav, aki a  festői Piran óvárosában kialakított Obalna Galerijaból szolgálta a  látás általi lelki üdvözülést szédületes és emlékezetes kiállításokat rendezve az  olasz transz-avantgárd kimagasló alakjaitól kiváló és eredeti fiatal szlovén és balkáni alkotókon át Hermann Nitsch-ig és Joseph Kossuth-ig.

De itthon is  vannak művészek, akik kitartóan, az  elvárásokkal szembemenve próbálják a  festészet lehetőségeit, nagy kalandokra hívó adottságait kiaknázni, ami persze a  mai világban öngyilkos attitűdnek tűnik, azonban még mindig feltehetően a  legfelszabadítóbb kihívásnak is  egyben. Közéjük tartozik az  a  kevésbé ismert képzőművész, aki napjainkban egy kis galériában mutatja be alkotásait, amelyből kiderül, erejét a  művészeti vásárok trendjeihez való igazodás helyett a  szabad festészeti kalandozásnak szenteli.

Faragó Ágnes Fragmentumok című kiállításának darabjai egy őszinte és bátor harc szép és megindító eredményeit sorakoztatják fel, olyan olajképeket, amelyeken a  festői bátorság a  megfelelni vágyás sorvasztó hatása nélkül jelenik meg. Láthatunk szétrobbanó galaxisokat szanaszét szálló absztrakt formákkal, kockatörténetekből felépülő bérházakat, kitárulkozó belső vaktérképeket, hangulatos kalandozásokat a  mediterrán tájból idézett színek könnyedén rögtönzött szárnyán, lelki labirintusokban való kalandos tévelygést, az  önsebzés bátorságával lecsupaszított formákat, Vajda Lajos szellemében a  formák finom egymásba lélegeztetését, konstruktívan építkező fényformákat és a  háttérből mindig felbukkanó lelki létrákat.

Egy szó, mint száz, az  egész festői vívódás végül is  egy kérdés körül forog: vajon hisz-e a  festő a  művészet felszabadító erejében, s  elég bátor-e ahhoz, hogy felvállalja mindazt, ami a  kísérletezéssel jár, vagy inkább a  racionalitásban hisz, amely előbb-utóbb piackutatássá és termeléssé válik.

Egy biztos: én egy Serban Savu képet még a  konyhámban se tennék ki.

 

(Faragó Ágnes Fragmentumok című kiállítása a  Galéria IX-ben március 7-éig látható)