Faragó Ágnes tipográfus, festő

Faragó Ágnes

Születési hely és  idő: Budapest, 1951. 05. 25.
Lakcím: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 17.
Mobil: 06-30-8583060
E-mail cím: farago.agnes@gmail.com
Tanulmányok: Eszterházy Károly Egyetem – rajz  /  matematika szakos tanár
MUOSZ tervező-szerkesztő tanfolyam
MOME felsőfokú tipográfia szaktanfolyam
Foglalkozás: könyvtervező tipográfus, festő

 

A Dési Huber István Képzőművészeti Szakkörben hosszú éveket töltöttem alakrajzolással Klimo Károly, Tamás Ervin korrigálásával. Az  egri Eszterházy Károly Főiskolán Katona Zoltán festőtanár teremtett szabad és  alkotó légkört a  rajztanszéken, szobrászatot és  grafikai eljárásokat tanultunk, mozaikot is  készítettünk. Diplomamunkámat a  noszvaji barlanglakások ihlették. Több művésztelepen dolgoztam nyaranként: Zebegényben, Tokajban, Sümegen. A  magyar film, és  filmplakát virágzásának idején volt szerencsém megismerni és  segíteni a  legkiválóbb tervezők pályakezdését a  MOKÉP munkatársaként (itt  hosszú névsor következne). Egyre nőtt bennem a  vágy hogy saját tervezői munkát végezzek, így  lettem tipográfus. Az  Iparművészeti Főiskola tipográfus tanfolyamán Kiss István, Virágvölgyi Péter, Maczó Péter tanárok az  igényes tipográfiai tervezés alapjaival ismertettek meg. Azóta hosszú címlista jelezi az  általam készített irodalmi és művészeti könyveket. a  borítótervezés folyamán mindig törekszem az  írás belső tartalmát a  vizuális köntössel harmonizálni. Elsajátítottam a  computeres tervezés fortélyait de  megint hiányozni kezdett valami… És  akkor hosszú, szunnyadó évek után 2006-tól újra festeni kezdtem. 2009-ben fedeztem fel a  Sárospataki Nemzetközi Szabadiskolát, ahová évente visszajárok. Itt ismertem meg a  Patak Csoport művészeit, Aknay János, Baksai József, Felugossy Laca, Wrobel Péter, Csetneki József festőtanárok egészen kivételes alkotó légkört teremtenek, nyaranta itt tudok legintenzívebben dolgozni. Sorozatokban igyekszem gondolkodni, kedvelem a  rusztikus felületeket és  a  látványból kiinduló absztrakciót. Több képem a  tojás motívum variálásával – kibontásával jött létre. További érdeklődéssel fordulok az  ősformák, a  mediterrán világ szín és  formavilága felé. Alapvető törekvésem olyan absztrakció, amely a  saját érzelmi-gondolati világomat összekapcsolja általános, a  külvilágból érkező jelekkel. Fontosnak tartom azonban a  természet utáni tanulmányokat is. A  Nemzeti Galéria Körben portré és alakrajz tanumányokat végzek Sinkó István és Juhász István támogatásával. Álljon itt Paul Klee egy fontos mondata:

„Természeti tanulmányok nélkül sehol sem boldogulhatunk.”

A képépítés folyamatában segít Gerhard Richter gondolata: „Nem egy konkrét kép lebeg a  szemem előtt, hanem egy olyan képhez szeretnék a  folyamat végén eljutni, amilyet nem terveztem.”

14 egyéni, 31 csoportos kiállításon vettem részt.

A Magyar Nemzeti Galériában önkéntesként részt veszek a  látogatók informálásában angol és francia nyelven.

Tagságok: Magyar Festők Társasága, MAOE, Újpesti Művészek Társasága, Colosseum Csoport